Svensk socialmedicinsk förening

The Swedish Association of Social Medicine

Välkommen!

Etiskt och professionellt förhållningssätt viktigast vid svåra beslut i sjukvården – SLS utser Anna Sarkadi till årets etikpristagare

Läs mer…

 


Hur många ensamkommande barn ska behöva dö innan de får rätt hjälp?