Svensk Förening för Socialmedicin och Folkhälsa

Swedish Association for Social Medicine and Public Health

Välkommen!

KOMMANDE EVENEMANG

EUMASS Congress, 16-18 September 2021;
Congress Center Basel, Switzerland

***********

14th European on Public Health Conference 2021, Public health futures in a changing world; Virtual event 10 – 12 November 2021; Dublin, Ireland

LÄS INFORMATIONEN OM DESSA EVENMANG NEDAN, UNDER ‘KONFERENSER’!

Betyg: 5 av 5.

Våra aktiviteter under Covid-19

Pandemin har gjort det tydligt för alla hur ojämlikt ohälsa slår. Föreningen gör allt den kan för att lyfta frågan, samtidigt som vi föreslår åtgärder för att minska hälsoklyftorna i pandemins spår.

Jämlik hälsa under COVID-19 pandemin, 15 april 2020
Smittskydd och ensamhet: Äldres hälsa under COVID-19, 29 april 2020
Levnadsvanor och Covid-19, 19 maj 2020
Psykisk ohälsa och covid-19, 3 juni 2020
Strukturell rasism och folkhälsa, 26 augusti 2020
Sockerskatt

Hur många ensamkommande barn ska behöva dö innan de får rätt hjälp?