Svensk socialmedicinsk förening

The Swedish Association of Social Medicine

Välkommen!

Norska Folkhälsokonferensen 15-16 oktober 2019

Plats:
Radisson Blu Scandinavia Hotell, Holbergs plass, Oslo

Abstrakterna skickas per e-post märkt abstrakt till livskvalitet@fhi.no senast den 15 maj 2019. Feedback om inlagor och register kommer att lämnas senast den 15 juni 2019.

Mer information finns på:

https://folkehelsekonferansen.no/


Hur många ensamkommande barn ska behöva dö innan de får rätt hjälp?