Svensk socialmedicinsk förening

The Swedish Association of Social Medicine

Välkommen!

Lunch-till-lunch i Malmö 11-12 April 2019

ssf-vc3a5rkonferens-2019_1

…………

”Building bridges for solidarity and public health”

12th European Public Health Conference
When: 20 – 23 November 2019
Where: Marseille Chanot, Palais des Congres et des Expositions, Marseille, France
Abstract submission: 1 February to 1 May 2019
Registration opens 1 April 2019
www.ephconference.eu
Read more…

Hur många ensamkommande barn ska behöva dö innan de får rätt hjälp?