Svensk Förening för Socialmedicin och Folkhälsa

Swedish Association for Social Medicine and Public Health

Välkommen!

The Swedish Choice reform and Equity

Welcome to a webinar examining the effects of the Swedish Choice reform from a health equity perspective.

Date: 5 May 2021

Time: 15:00 – 17:00

Place: ZOOM

Betyg: 5 av 5.

Våra aktiviteter under Covid-19

Pandemin har gjort det tydligt för alla hur ojämlikt ohälsa slår. Föreningen gör allt den kan för att lyfta frågan, samtidigt som vi föreslår åtgärder för att minska hälsoklyftorna i pandemins spår.

Jämlik hälsa under COVID-19 pandemin, 15 april 2020
Smittskydd och ensamhet: Äldres hälsa under COVID-19, 29 april 2020
Levnadsvanor och Covid-19, 19 maj 2020
Psykisk ohälsa och covid-19, 3 juni 2020
Strukturell rasism och folkhälsa, 26 augusti 2020

Betyg: 5 av 5.
Basel, Switzerland

EUMASS Congress 2021

PLACE: Congress Center Basel, Switzerland
DATE: 16-18 September 2021

Registration through: www.eumass.2020.eu


Hur många ensamkommande barn ska behöva dö innan de får rätt hjälp?