Arkiv

Den 19 april är det dags för föreningens Vårkonferens:

Anmälan

ANNONS – Universitetslektor i folkhälsovetenskap 180319-180409

ANNONS – Senior Lecturer in Public health science 180319-180409

Seminarium: Så kan barnhälsovården minska klyftorna

Det finns stora skillnader i hälsa mellan barn i Sverige. Hur kan vi utjämna klyftorna? Vilken betydelse har barnhälsovården för hälsa och inkomster senare i livet?
https://www.sns.se/kalender/sa-kan-barnhalsovarden-minska-klyftorna/

ST tjänst i socialmedicin att söka i Östergötland:

https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Lediga-jobb/
Sista ansökningsdag 4/2.

Nyhetsbrev från EUPHA

Newsletter December 2017

Viktig information om det nya förslaget om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet!

Information om sektionsmedlemsfrågan_dec_2017

Annons universitetslektor i Folkhälsovetenskap:

På svenska: Annons universitetslektor (vik) i folkhälsovetenskap publ 170913-170928

På engelska: Announcement senior lecturer (temp) in public health science publ 170913

Vi behöver utrymme för att utöva förändringsarbete i vardagen

Debatt i Läkartidningen:

Läkare med socialmedicinsk specialistkompetens behövs

Nyhetsbrev juli 2017

Länkar till nyheter och filmer:

”Fler socialmedicinare skulle förebygga ohälsan”

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/07/04/fler-socialmedicinare-skulle-forebygga-ohalsan/

Läkarstudenterna i Lund vill ha mer undervisning i socialmedicin:

Att göra det omöjliga möjligt ! En devis som Hans Rosling upprepade gång på gång.

Som komplement till Hans Roslings memoarer kan ni antingen läsa på nätet eller beställa en fin julklappsbok: Hans Rosling En märklig man – en kamrat till oss.
I boken berättar en rad kamrater till Hans om sina upplevelser tillsammans med honom under olika delar av hans liv. Som läkare i Moçambique, som forskare om Konzo och om framväxt och stöd till Gapminder eller besök i Vietnam och Cuba.

Om ni vill förbeställa boken sänd en mail till redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se senast 20 december och berätta var ni vill att tryckeriet skall sända boken. Den kostar 150 kr. + porto 10 kr.

Se adress nedan:

http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

5th Awareness Week on Alcohol related Harm, 20-24 November 2017

Mer info på: http://www.awarh.eu/

P4 Uppland: Hur ska vi tänka kring barn i förhållande till kampanjen #MeToo?(intervju med Anna Sarkadi, barnsjukhuset o institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, klicka på ”lyssna från 127 min”)

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/965241?programid=3064&start=7599

http://t.sr.se/2gn8TCk

Image result for eu flagEPH Conference logo

EPH konferensen 2017 
Den 10e europeiska folkhälsokonferensen – EPH 2017 Stockholm – är nu genomförd. Den blev en stor succé med 2003 deltagare från 78 länder – nytt deltagarrekord för denna konferens. Sverige visade sitt allra bästa med många intressanta svenska föredrag och workshops och ett evenemang som ingen av de tillresta kommer att glömma. Allra mest kommer de nog att minnas torsdagens mottagning i Stadshuset i Blå hallen och Gyllene salen där landstinget och Stockholms stad bjöd på en utsökt buffet. Utsikten från Münchenbryggeriet över ett upplyst Stockholm fredag kväll var också minnesvärd.
Konferensen gav många nya fakta om världens hälsa och hur vi kan arbeta för att förbättra både den och vår egen hälsa i Sverige. Den som vill bekanta sig med några av dem kan följa sju filmade plenarier på webben. https://www.pscp.tv/EPHconference/
Föreningens ordförande Anna Sarkadi deltog i en panel som kan ses här: https://www.pscp.tv/w/1OyKAdzBEmLxb
Den som inte var på konferensen kan få en del smakprov och kommentarer från den här:
Hela programmet för konferensen återfinns här: https://ephconference.eu/dynamic-programme-4
Mer info kan fås från Birger.Forsberg@ki.se.

Från Vårkonferensen och årsmötet den 4-5/5 2017

Tack för att ni deltog vid torsdagens seminarium med Georges Benjamin!

Bilder och presentationer finns nu att ladda ner på denna sida:

 

Vårkonferens 4-5 Maj; Pats: Svenska  Läkaresällskapet,  Klara  Östra  Kyrkogata  10,  i  Stockholm PROGRAM

Göteborgs universitet ett Centrum för Global Migration (CGM).

Samtliga fakulteter inom Göteborgs universitet är representerade i CGM. Utöver detta samverkar CGM även med avnämare inom Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Länsstyrelsen, Migrationsverket, civilsamhället (exempelvis Röda Korset). Centrumbildningen ska skapa kontaktytor mellan näringsliv, offentliga organisationer, det civila samhället och Göteborgs universitet i frågor som rör global migration och integration.

”Inrätta socialmedicinska team i utsatta områden”

2017-03-01 JA-CHRODIS- slutkonferens om kroniska sjukdomar har just avslutats. Noteringar från konferensen återges här

2017 02-06 För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket – betänkande från Kommissionen för jämlik hälsa se fliken i praktiken

2017-01-29 Doktorand folkhälsovetenskap, Stressforskningsinstitutet, se fliken i praktiken

2016-11-28 Ny vetenskaplig tidskrift om nordisk välfärdsforskning har kommit med sitt första nummer. Nordisk Välfärdsforskning

Jubileumsskrift WAG 30 år Wagprojektets hemsida

”Stimulera Socialmedicinsk specialitet så att forskning och studier ger goda beslutsunderlag till politiker för samhällsbygget.” , skriver Sören Kerslow i denna debattartikel i Svenska Dagbladet 5 okt 2016”Vi läkare har sällan lösning för de sjukskrivna”

”Låt socialmedicinen bli tilläggsspecialitet”, Debattartikel av Sven Larsson/Läkartidningen 2016-09

Artikel i Läkartidningen  nr 34-35 – Intervju med Anna Sarkadi:
Nu är det tid för socialmedicinen att komma tillbaka

Det är lätt att sympatisera med socialmedicinen inledare.


Presentationer från årsmötet 2016:

Från nyhet till vardagsnytta, Karin Guldbrandsson

The Swedish Commission for Equity in Health, Olle Lundberg

The potential for evidence, Mike Kelly

Investing in early intervention to promote social and emotional wellbeing: is it worth the money? Inna Feldman och Anna Sarkadi

Socialmedicinsk kompetens Hur kan vi trygga den?

Utvärderingars roll när politik omsätts i praktik, Bo Burström