Arkiv

Vårkonferens 4-5 Maj; Pats: Svenska  Läkaresällskapet,  Klara  Östra  Kyrkogata  10,  i  Stockholm PROGRAM

2016-11-28 Ny vetenskaplig tidskrift om nordisk välfärdsforskning har kommit med sitt första nummer. Nordisk Välfärdsforskning

Jubileumsskrift WAG 30 år Wagprojektets hemsida

”Stimulera Socialmedicinsk specialitet så att forskning och studier ger goda beslutsunderlag till politiker för samhällsbygget.” , skriver Sören Kerslow i denna debattartikel i Svenska Dagbladet 5 okt 2016 ”Vi läkare har sällan lösning för de sjukskrivna”

”Låt socialmedicinen bli tilläggsspecialitet”, Debattartikel av Sven Larsson/ Läkartidningen 2016-09

Artikel i Läkartidningen  nr 34-35 – Intervju med Anna Sarkadi:
Nu är det tid för socialmedicinen att komma tillbaka

Det är lätt att sympatisera med socialmedicinen inledare.