Kalendarium

1. Vårkonferens: Lunch-till-Lunch i Malmö, 11-12 April, 2019.
Plats Malmö Stadshus.

2. ”Building bridges for solidarity and public health” – 12th European Public Health Conference 20-23 November, 2019;
Place: Marseille Chanot, Palais des Congres et des Expositions, Marseille, France … Mer Kalendarium

Aktuellt

Den 5 juni arrangerade SBU och Socialstyrelsen ett seminarium där professor Anna Sarkadi berättade om en pågående randomiserad kontrollerad utvärdering av stöd till ensamkommande med posttraumatisk stress. Seminariet spelades in för att ge möjlighet för flera att ta del av presentationen. Filmen finns här: https://youtu.be/cKGkSoVzz5k  Svensk socialmedicinsk förening kommer att genomföra en SK-kurs inom socialmedicin, … Mer Aktuellt