Kalendarium

Lunch-till-lunch i Malmö ”Building bridges for solidarity and public health” – 12th European Public Health Conference When: 20 – 23 November 2019 Place: Marseille Chanot, Palais des Congres et des Expositions, Marseille, France Abstract submission: 1 February to 1 May 2019 Registration opens 1 April 2019 http://www.ephconference.eu Read more…

Aktuellt

Etiskt och professionellt förhållningssätt viktigast vid svåra beslut i sjukvården – SLS utser Anna Sarkadi till årets etikpristagare Läs mer… ”Det finns ett samband mellan nätmobbning och självskadebeteende” Maria Fridh, ST-läkare i socialmedicin, har kartlagt mobbning, våld och psykisk ohälsa bland ungdomar i Region Skåne. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Meddelanden/Miniportrattet/2018/08/Det-finns-ett-samband-mellan-natmobbning-och-sjalvskadebeteende/