Kalendarium

1. Vårkonferens: Lunch-till-Lunch i Malmö, 11-12 April, 2019.
Plats Malmö Stadshus.

2. ”Building bridges for solidarity and public health” – 12th European Public Health Conference 20-23 November, 2019;
Place: Marseille Chanot, Palais des Congres et des Expositions, Marseille, France … Mer Kalendarium

Aktuellt

Etiskt och professionellt förhållningssätt viktigast vid svåra beslut i sjukvården – SLS utser Anna Sarkadi till årets etikpristagare Läs mer… ”Det finns ett samband mellan nätmobbning och självskadebeteende” Maria Fridh, ST-läkare i socialmedicin, har kartlagt mobbning, våld och psykisk ohälsa bland ungdomar i Region Skåne. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Meddelanden/Miniportrattet/2018/08/Det-finns-ett-samband-mellan-natmobbning-och-sjalvskadebeteende/