BLI MEDLEM

Vilka är vi?

Föreningen består idag av cirka 150 medlemmar, med olika yrkesbakgrund, med ett gemensamt intresse för frågor som rör samspelet mellan människors hälsa och sjukdom och det omgivande samhället.

Vi utgör Svenska Läkaresällskapets sektion för socialmedicin och är en specialistförening inom Sveriges läkarförbund. Ungefär hälften av våra medlemmar är läkare och hälften har annan yrkesbakgrund.

Föreningens stadgar 2019

Ansökningsblankett

Medlemsavgiften för olika kategori:
  • Annan profession än läkare (525 SEK)
  • Läkare, legitimerad (665 SEK)
  • Läkare, legitimerad och medlem i flera specialisföreningar (665 SEK)
  • Läkare, ej legitimerad (665 SEK)
  • Pensionerad läkare (320 SEK)
  • Student (250 SEK)

Swish-nummer: 123 3278 561 

Plusgirokonto 269116-0 på Nordea

Medlemskap innebär:

◊ Medlemskap även i EUPHA (European Public Health Association).

◊ Prenumeration på European Journal of Public Health (web-baserad) och på Scandinavian Journal of Public Health (tidningen skickas hem per post)

◊ Bevakning: Regelbunden information om vilka konferenser, seminarier och utbildningar som planeras inom det socialmedicinska kunskapsområdet, i Sverige och internationellt.

◊ Rabatt på deltagande i konferenser som sker i föreningens regi (10 %) samt genom medlemskapet i European Public Health Association cirka 500 kronors på avgiften för deras årliga konferens.

◊ Möjlighet att påverka: Du får som medlem möjlighet att bidra till svaren på de remisser som inkommer till föreningen från olika myndigheter, exempelvis socialstyrelsen och socialdepartementet;

◊ Forum för kontakt med andra som är intresserade av socialmedicinska frågor och socialmedicinskt arbete.

Mycket välkommen i vår förening!