Kalendarium

Kalendarium 2017 10th EPH Conference Stockholm, 1-4 november 2017 Mer info     – Socialmedicinskt intressantupplaga av vetenskapskademins almanacka. → I denna upplaga publicerades artikeln Om vård av späda barn, som pläderade för bröstmjölksuppfödning, samt ”ett stort medvetande hos föräldrarne om deras skyldigheter mot barnen” bland annat.

Aktuellt

Debatt i Läkartidningen: Läkare med socialmedicinsk specialistkompetens behövs Nyhetsbrev juli 2017 Länkar till nyheter och filmer: För nedladdning: https://vimeo.com/224294678 På Vinnvårds hemsida: http://www.vinnvard.se ”Fler socialmedicinare skulle förebygga ohälsan” https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/07/04/fler-socialmedicinare-skulle-forebygga-ohalsan/ Läkarstudenterna i Lund vill ha mer undervisning i socialmedicin: http://www.expressen.se/kvallsposten/larmet-rasism-och-sexism-pa-lakarprogrammet-i-lund/ Göteborgs universitet ett Centrum för Global Migration (CGM). Samtliga fakulteter inom Göteborgs universitet är representerade i … Mer Aktuellt