Aktuellt

Information Forskarseminarium i Umeå När: 16-17 januari 2019 Tema: Funktionsnedsättning i arbetsliv och välfärd ”Det finns ett samband mellan nätmobbning och självskadebeteende” Maria Fridh, ST-läkare i socialmedicin, har kartlagt mobbning, våld och psykisk ohälsa bland ungdomar i Region Skåne. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Meddelanden/Miniportrattet/2018/08/Det-finns-ett-samband-mellan-natmobbning-och-sjalvskadebeteende/   Nyhetsbrev maj 2018