Kalendarium

Kalendarium 2017 10th EPH Conference Stockholm, 1-4 november 2017 Mer info     – Socialmedicinskt intressantupplaga av vetenskapskademins almanacka. → I denna upplaga publicerades artikeln Om vård av späda barn, som pläderade för bröstmjölksuppfödning, samt ”ett stort medvetande hos föräldrarne om deras skyldigheter mot barnen” bland annat.

Aktuellt

Läkarstudenterna i Lund vill ha mer undervisning i socialmedicin: http://www.expressen.se/kvallsposten/larmet-rasism-och-sexism-pa-lakarprogrammet-i-lund/ Göteborgs universitet ett Centrum för Global Migration (CGM). Samtliga fakulteter inom Göteborgs universitet är representerade i CGM. Utöver detta samverkar CGM även med avnämare inom Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Länsstyrelsen, Migrationsverket, civilsamhället (exempelvis Röda Korset). Centrumbildningen ska skapa kontaktytor mellan näringsliv, offentliga organisationer, det civila samhället … More Aktuellt