Aktuellt

Viktig information om det nya förslaget om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet! Information om sektionsmedlemsfrågan_dec_2017 Annons universitetslektor i Folkhälsovetenskap: På svenska: Annons universitetslektor (vik) i folkhälsovetenskap publ 170913-170928 På engelska: Announcement senior lecturer (temp) in public health science publ 170913 Vi behöver utrymme för att utöva förändringsarbete i vardagen Debatt i Läkartidningen: Läkare med socialmedicinsk specialistkompetens … Mer Aktuellt