I praktiken

”Fler socialmedicinare skulle förebygga ohälsan”

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/07/04/fler-socialmedicinare-skulle-forebygga-ohalsan/

Läkare med socialmedicinsk specialistkompetens behövs

http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/07/Lakare-med-socialmedicinsk-specialistkompetens-behovs-/#.WaSLeSlL2DY

Återinför klinisk socialmedicin!

”Inrätta socialmedicinska team i utsatta områden”

För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

2017-02-06

En samlingssida från Kommissionen för jämlik hälsa där betänkande SOU 2017:4 och delrapporterna finns samlade: Kommissionen för jämlik hälsa publikationer

”Stimulera Socialmedicinsk specialitet så att forskning och studier ger goda beslutsunderlag till politiker för samhällsbygget.” , skriver Sören Kerslow i denna debattartikel i Svenska Dagbladet 5 okt 2016 ”Vi läkare har sällan lösning för de sjukskrivna”

Apropå! Den bortglömda (?) socialmedicinen

Artikel i Läkartidningen aug 2016

Ojämlikhet i hälsa

Om ojämlikhet i hälsa, av Marie Wedin ordförande i Läkarförbundet

Verdandis nya rapport Förorterna som moder Svea glömde. Jan Edling  har granskat de 38 mest utsatta förorterna i Sverige vad gäller förvärvsfrekvens, inkomst, utbildning, hälsa och valdeltagande http://www.verdandi.se/aktuellt/ny-rapport-fororterna-som-moder-svea-glomde/

Hela rapporten kan laddas ned från denna sida – länk i slutet av texten.

Malmökommisionens slutrapport – pdf

Östgötakommissionens slutrapport – pdf

12 punkter för en ny folkhälsopolitik

Läkarförbundets förslag i kort sammanfattning av Miki Agerberg
Artikel i läkartidningen, 2014-07-01

Sjukvårdens styrning

Livshotande vårdplatsbrister kräver akuta åtgärder

Styrsystemet riskerar öka ojämlikheten i vården, artikel SvD

Sjukvården följer inte lagen – debatt i SvD

Produktiviteten är viktig för framtidens vård– replik i DN

Vårdval och privat sjukvård

Maciej Zarembas artikelserie i DN om vården:

Del 2 http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/hur-mycket-bonus-ger-ett-benbrott

Del 3 http://www.dn.se/kultur-noje/pa-vilken-prislista-star-din-njursvikt

Del 4 http://www.dn.se/kultur-noje/hur-mycket-oro-tal-en-manniska

Skattepengar ska inte gå till onödiga utgifter. Tio S-ekonomer skriver en bok http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skattepengar-ska-inte-ga-till-onodiga-utgifter_7972778.svd?utm_source=sharing&utm_medium=email&utm_campaign=20130307

Global Hälsa

Nya beräkningar av den globala hälsan i Storbritannien och OECD-länderna: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2960355-4/fulltext (kräver att man registrerar sig på Lancet)

Genusvetenskap

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=19298