STYRELSEN

Anna Sarkadi
Ordförande
anna.sarkadi@pubcare.uu.se

Knut Lonnroth
Vice ordförande
knut.lonnroth@ki.se

Anna-Karin Hurtig
Sekreterare
anna-karin.hurtig@umu.se

Robert Irestig

Robert Irestig
Kassör
robert.irestig@capio.se

Hampus Holmer
Samordnare för ST-frågor
hampus.holmer@ki.se

Margareta Kristenson
Styrelsemedlem
margareta.kristenson@liu.se

Kyriaki Kosidou
Styrelsemedlem
kyriaki.kosidou@sll.se


FRÅN ÅRSMÖTET

Valberedningens ordförande, Ragnar Westerling, avled i maj 2020.
Här är minnessidan som familjen har skapat.