Utbildningar

Svensk socialmedicinsk förening kommer att genomföra en SK-kurs inom socialmedicin, Kursområdet Hälsoutveckling i det marginaliserade samhället år 2020. Mer information kommer senare.

UPPSALA

GÖTEBORG

STOCKHOLM

LINKÖPING

UMEÅ

SKÖVDE

LUND